Kezdőlap2

Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő!

A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetősége van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

Iskolánk első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára

2021.április 10-től 2021. április 16-án éjfélig

van informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül:

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat ez esetben kérjük a felületen keresztül feltölteni. Az eredeti iratok bemutatásának legutolsó dátuma a tanév első napja.

Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben) intézményünk részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását iskolánk a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskolánkban a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hozunk, és  saját rendszerünkben a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítjuk. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

További hasznos információk a KRÉTA Tudásbázis oldalán találhatók:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=44007913

A beiratkozás adatainak felvételére – indokolt esetben – az egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett, személyesen is van lehetőség Erre a következő időpontban kerül sor iskolánkban:

2021. április 15. (csütörtök) és 2021. április 16. (péntek)

8 – 16 óra között.

Ebben az esetben intézményünk – a járványügyi szempontok figyelembe vételével – beosztást készít a 2021/2022. tanévre történő beiratkozásra. Pontos időpont az alábbi e-mail címen kérhető:

titkarsag@szentistvantelepi-iskola.hu

Továbbá a beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról is, hogy gyermeke számára a hit- és erkölcstan vagy az etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára.

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése iskolánkba, a nem körzetes gyermekek esetében legkésőbb 2021. április 23-ig döntünk a gyermek felvételéről, és erről tájékoztatást küldünk Önnek.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Váci Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Körzethatárok megtekinthetők:

https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index

Letölthető formátum

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok a következők:

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek adóigazolványa
 • 11 jegyű oktatási azonosító száma
 • Nevelési Tanácsadótól kapott szakvélemény (ha van)

Kitöltendő dokumentumok:

 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról     Letöltés
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan   Letöltés
 • Nyilatkozat etika /vagy hit- és erkölcstanoktatásról    Letöltés
 • Adatvédelmi nyilatkozat   Letöltés
 • Beiratkozási kísérőlap    Letöltés
 • Nyilatkozat tanköteles korú gyermek általános iskolai felvételéhez Letöltés
  TÁJÉKOZTATÓ
TÁJÉKOZTATÓ

A Szentistvántelepi Általános Iskolába a 2021/2022-es tanévre felvételt nyert leendő első osztályos tanulóinak névsoráról. Nagy szeretettel köszöntöm a Szentistvántelepi Iskola 71 leendő első osztályos tanulóját, akiknek névsorát az alábbiakban hozzuk nyilvánosságra. A felvételről szóló határozatokat postai úton már kézbesítettük, most az osztályba sorolásról szeretnénk Önöket tájékoztatni.

1.a Márfi Magdi néni osztálynévsorának letöltés

1.b Benedek Eszti néni osztálynévsorának letöltés

1.c Jancsó Kati néni osztálynévsorának letöltés

A szülői értekezlet időpontjáról csak később, külön levélben tájékoztatjuk Önöket, melynek kézhezvételéig szíves türelmüket kérem.

Reggel rám köszönt

“Reggel rám köszönt a fecske:
Hova mész, te gyerekecske?”
Mondom neki: “Hallod, fecske,
Nem vagyok már gyerekecske,
Fejszém vágtam kemény fába,
Sietek az iskolába.
Iskolás lesz majd belőlem,
Sokat tanulhatsz majd tőlem!”

 

Beiratkozás a Szentistvántelepi Általános Iskolába

A kormány tájékoztatása szerint az általános iskolai beiratkozás az első évfolyamra az Nkt. 50§ (7.) bekezdése alapján 2021. április 15-16-án lesz. Bővebb információt a kormány részletes tájékoztatója után, várhatóan márciusban tudunk adni.

2021 szeptemberében várhatóan két első osztályunk indul:

       1.a osztály – osztálytanító: Márfiné Tóth Magdolna

       1.b osztály – osztálytanító: Hamdiné Benedek Eszter

Mindkét osztályunk azonos és a jelenleg érvényben lévő pedagógiai program és követelményrendszer alapján működik. Az 1.a osztályban angol vagy német nyelvet is tanulhatnak a gyerekek heti két órában, a németet azonban tanítójuk, Magdi néni fogja tartani. Az 1.b osztályban csak angol nyelv tanulására van lehetőség. 

A gyermekeket a Meixner Ildikó féle tankönyvcsaládból tanítjuk olvasni, melyet kiegészítünk a mesezene módszerrel. Ennek lényege, hogy minden egyes betű valamilyen mesefigurával érkezik egy-egy mesével együtt. Ezek a meseszereplők áthatják mindennapjainkat, velünk együtt „élnek” a játékiskolában.

A matematikatanítás során legfontosabb célunk, hogy szilárd alapokat teremtsünk, melyre a későbbiekben építhetünk. A gyermekek tevékenykedtetésével, a tapasztalati úton történő megközelítéssel, sok-sok játékkal igyekszünk elérni azt, hogy a gyermekek biztos számfogalommal rendelkezzenek és megszeressék a matematikát. Több éve használjuk a Matific programot, mellyel tanítványaink „láthatatlanul”, játékos formában mélyíthetik el tudásukat.

Elsős tanulóink testnevelésóra keretein belül heti egy órában néptáncot tanulnak, illetve hetente egyszer alapozó tornán vesznek részt.

A Szentistvántelepi Általános Iskola Budakalász kertvárosi részében, Szentistvántelep szívében található. Iskolánkat áthatja a barátságos, családias légkör, kollégáink gyermekszeretete. Kiemelten fontosnak tartjuk a ránk bízott gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődését. Nyitottak vagyunk az újszerű pedagógiai módszerek alkalmazására. Változatos tanórán kívüli programokat szervezünk tanulóinknak. Iskolánk Örökös Ökoiskola, nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos nevelésre is. Délutánonként a napközis foglalkozások mellett számos sportolási lehetőséget kínálunk: novembertől márciusig gyermekeinket korcsolyázni visszük, diáksportkörünk úszásoktatást szervez, tanulóink ugrókötelezni, illetve gyermektornára is járhatnak. Fejlesztő pedagógusaink heti két alkalommal mozgásfejlesztő tornát tartanak a gyermekeknek. A testi nevelésen túl a művészeti nevelésre is nagy hangsúlyt fektetünk, iskolánkban igen közkedvelt a rajzszakkör és a színjátszókör.

Sajnos a járványhelyzet miatt személyes találkozásra idén nincs lehetőségünk, azonban készítettünk egy kisfilmet, ahol bemutatkoznak a leendő tanító nénik is. Ezt a videót iskolánk honlapján, illetve a Facebook oldalunkon is megtekinthetik, és eljuttatjuk a budakalászi óvodákba is.

Nagy szeretettel várjuk a leendő elsős gyermekeket!

                                       A Szentistvántelepi Általános Iskola valamennyi dolgozója

Kedves Szülők!

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy az EMMI köznevelést érintő veszélyhelyzeti rendelkezéseinek értelmében 2021. március 8 – március 31-ig tantermen kívüli digitális munkarend lép életbe.

Ebben az időszakban az iskola ügyeletet biztosít.

Biztosítani kell a gyerekek étkezését. Ennek értelmében, aki az űrlapon visszajelezte, a konyháról tudja elvinni az ebédet.

Az érintett időszakra a Junior Gyermekétkeztetés egytálételt tud biztosítani.

Az ebéd változatlan áron műanyag dobozokba kerül kicsomagolásra.

Az első nap, amikor elvihető az ebéd 2021. március 9. kedd 11.00 – 12.00.

Iskolánkban az igazoltan koronavírus fertőzött diákok száma: 5

Az igazoltan koronavírus fertőzött pedagógusok száma: 1

Az igazoltan koronavírus fertőzött egyéb munkakörben

foglalkoztatottak száma: 0

Digitális oktatásban résztvevő osztályok száma: 2

Az utolsó módosítás: 2021. március 04.

❤ Iskolai pályázati eredmény ❤
Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy sok iskola közül miénk lehet az egyik nyertes pályázat a Hősök Tere Kezdeményezésben, ahol két – igazán hiánypótló – társasjátékkal és az ehhez tartozó képzéssel és utánkövetéssel lettünk gazdagabbak!
A társasjáték a „Holnap hősei” nevet viseli, nem véletlenül: „Bárkiből lehet hős. Sőt! Minden nap minden percében születnek hétköznapi hősök. Egyszerűen az tesz azzá, amikor megváltoztatod a véleményed önmagadról, hogy fejlődhess; amikor lehajolsz a szétgurult apróért a boltban, hogy visszaadhasd; amikor megvédesz valakit, akit akár szavakkal, akár tettlegesen bántanak. A Hősök Tere missziója, hogy az emberek merjenek kiállni magukért és másokért. Ehhez adjuk meg a kezdő lökést a Holnap Hősei társasjátékkal, melyen keresztül játékos és élvezetes formában tudatosítjuk és fordítjuk át azokat a rejtett mechanizmusokat, melyek bizonyos helyzetekben nem engednek aktívan cselekedni, segíteni másokon.” (http://hosoktere.org/tarsasjatek/)
Iskolapszichológusként többször foglalkoztam már a bullying témakörével különböző életkorú osztályokban. Minden alkalommal átvesszük a bántalmazás szereplőit: a bántalmazó, az áldozat, és a kívülállók/szemlélődők jelenlétét. Ez utóbbi csoport tapasztalataim alapján kétféle reakciót vált ki a diákokból: meglepődést és végtelen érdeklődést. Meglepődést, mert nem is gondolták volna, hogy az ő szerepük is fontos lehet, valamint érdeklődést és lelkesedést, mert elgondolkoztatja őket, hogy mit tennének bizonyos helyzetekben, és hogyan tudnának másképpen viselkedni, mint sokan. Éppen ezért gondolom hiánypótlónak ezt a társasjátékot: mind a diákok, mind pedig a pedagógusok életében folyamatos tudatosításra, bátorításra és kézzel fogható gyakorlati példákra van szükség ahhoz, hogy elhiggyék, minden lehetőségük, képességük és kompetenciájuk megvan hozzá, hogy ők maguk is “hétköznapi hősök” lehessenek egy-egy apró, embertársukért végzett cselekedettel!
Remélem, hogy minél hamarabb együtt játszhatjuk majd ezt a játékot minél több telepi sulis diákkal! 🙂 ❤

Ebédbefizetés Júniusra

Covid-19 Intézkedési Terv

Heti étlap

Köszönjük, hogy adója 1%-ának felajánlásával gondol ránk!

Szentistvántelepi Iskoláért Alapítvány

Adószáma: 19179313-1-13

Részletek...